Notice: We're retiring Works with Nest. See the home page for more information.
Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Works with Nest (WWN) to oryginalny sposób, w jaki zewnętrzni programiści mogli uzyskiwać dostęp do urządzeń Nest i kontrolować je. Były w pełni zintegrowane z produktem Nest i mogły sprawdzać i zmieniać jego status. Współpraca z połączeniami Nest będzie nadal działać dla tych użytkowników, którzy mają niezmigrowane konto Nest w aplikacji Nest tak długo, jak nasi partnerzy będą je wspierać. Integracje te pozostaną w trybie konserwacji.

Współpracuje z Asystentem Google (WWGA) umożliwia Asystentowi Google sterowanie wszystkimi podłączonymi produktami. Możesz użyć Asystenta Google, aby opracować procedury Asystenta do użytku w aplikacjach Dom lub Asystent. Ponadto uruchomiliśmy nowy program deweloperski Device Access, który umożliwia dostęp, kontrolę i zarządzanie urządzeniami Nest w aplikacjach partnerskich, rozwiązaniach i ekosystemach inteligentnego domu przy użyciu interfejsu API Smart Device Management (SDM). Aby dowiedzieć się więcej o tym nowym programie i jak zacząć, odwiedź witrynę Device Access .