Google jest zaangażowany w promowanie równości rasowej dla społeczności czarnych. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Odwołaj autoryzację użytkownika

Działa z połączeniem Nest

Skorzystaj z tego interfejsu API do usuwania autoryzacji, gdy użytkownicy chcą usunąć połączenie Works with Nest. Zamiast wysyłać użytkowników do aplikacji Nest, możesz zakończyć sesję z poziomu produktu Works with Nest.

Gdy wykonasz połączenie dotyczące cofnięcia autoryzacji lub użytkownik usunie połączenie Works with Nest ( cofnie autoryzację Twojego produktu), zamkniemy wszystkie otwarte sesje i usuniemy połączenie Works with Nest z aplikacji Nest. Wszelkie przyszłe wywołania interfejsu API z tym access_token zakończą się niepowodzeniem.

Cofnij autoryzację tokena dostępu

Użyj takiego wywołania, aby cofnąć autoryzację access_token dla określonej sesji klienta:

curl -v -X DELETE "https://api.home.nest.com/oauth2/access_tokens/c.bQBC1A..."

Po access_token autoryzacji access_token nie będzie już zwracać pomyślnych wywołań interfejsu API z Twojej aplikacji. Unieważniony access_token jest usuwany z usługi Nest i należy go również usunąć z trwałej pamięci i pamięci podręcznej.