Notice: We're retiring Works with Nest. See the home page for more information.
Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Odwołaj autoryzację użytkownika

Działa z połączeniem Nest

Skorzystaj z tego interfejsu API do usuwania autoryzacji, gdy użytkownicy chcą usunąć połączenie Works with Nest. Zamiast wysyłać użytkowników do aplikacji Nest, możesz zakończyć sesję z poziomu produktu Works with Nest.

Gdy wykonasz połączenie dotyczące cofnięcia autoryzacji lub użytkownik usunie połączenie Works with Nest ( cofnie autoryzację Twojego produktu), zamkniemy wszystkie otwarte sesje i usuniemy połączenie Works with Nest z aplikacji Nest. Wszelkie przyszłe wywołania interfejsu API z tym access_token zakończą się niepowodzeniem.

Cofnij autoryzację tokena dostępu

Użyj takiego wywołania, aby cofnąć autoryzację access_token dla określonej sesji klienta:

curl -v -X DELETE "https://api.home.nest.com/oauth2/access_tokens/c.bQBC1A..."

Po access_token autoryzacji access_token nie będzie już zwracać pomyślnych wywołań interfejsu API z Twojej aplikacji. Unieważniony access_token jest usuwany z usługi Nest i należy go również usunąć z trwałej pamięci i pamięci podręcznej.