Notice: We're retiring Works with Nest. See the home page for more information.
Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

Smoke + CO Alarm

สัญญาณเตือนควัน + CO

Nest Protect ออกแบบมาเพื่อตรวจจับควันและคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยพร้อมเซ็นเซอร์หลายตัวเพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้าน

Nest API ให้การเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับ Nest Protect:

  • สถานะการเตือนควันหรือคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
  • สภาวะสุขภาพแบตเตอรี่
  • สถานะการทดสอบและการประทับเวลาล่าสุด
  • สถานะออนไลน์และข้อมูลการเชื่อมต่อล่าสุด
  • ชื่อโครงสร้างและอุปกรณ์ "ที่ชื่อ" (ตำแหน่งในบ้าน)

สูบบุหรี่ + สิทธิ์ CO

สำหรับการเข้าถึงการอ่านค่าข้อมูล API Smoke + CO alarm ทั้งหมดให้อ่านเลือกสิทธิ์การ อ่าน Smoke + CO สำหรับลูกค้าของคุณ

ไม่มีสิทธิ์ในการเขียนสำหรับ API การปลุก Smoke + CO

ตัวระบุ Smoke + CO

เครื่อง

อุปกรณ์ Nest มีการระบุไว้ตามประเภทเป็นอาร์เรย์ของ ID ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุอุปกรณ์ผ่านเส้นทางอุปกรณ์ ดังนั้นรหัสสัญญาณเตือนควัน + ร่วมของ "RTMTKxs..." หมายความว่าคุณสามารถโหลดรุ่นอุปกรณ์เตือนควัน + ร่วมได้ที่ devices/smoke_co_alarms/RTMTKxs... ผ่าน API

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หลายตัวนักพัฒนาแต่ละคนจะเห็น ID ที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์นั้น สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งหลายผลิตภัณฑ์จากนักพัฒนาเดียวกันผู้พัฒนาจะเห็น ID เดียวกัน

ชื่อ

มีการระบุแอตทริบิวต์สองรายการ แอ็ตทริบิวต์ name สั้นกว่าจะแสดงในเลเบลส่วนติดต่อผู้ใช้ขณะที่ name_long ถูกใช้ในข้อความแบบยาว

name

ในตัวอย่างนี้ name คือ "Nest Protect"

ชื่อ

name_long

ในตัวอย่างนี้ name_long คือ "Basement Nest Protect"

ชื่อยาว

ที่ไหน

where_id

  • ตัวระบุที่สร้างขึ้นโดยไม่ซ้ำใครซึ่งแสดงถึง name
  • where_id เป็นแบบอ่านอย่างเดียวและถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในการโทรเพื่อสร้าง name ที่กำหนดเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อของ Nest Thermostats , Nest Protect and Nest Cams

where_name

เมื่อคุณเลือก สิทธิ์การอ่าน Smoke + CO คุณสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ where_name จากวัตถุ devices/smoke_co_alarms ( devices/smoke_co_alarms )

ข้อมูลเมตาอื่น ๆ

ค่าข้อมูลทั้งหมดเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ค่าข้อมูล ลักษณะ
locale ภาษาและรหัสประเทศที่กำหนดให้กับอุปกรณ์นี้
software_version สตริงที่แสดงถึงเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ในปัจจุบัน
structure_id สตริงที่แสดงถึงโครงสร้างนี้โดยเฉพาะ นี่คือโครงสร้างที่อุปกรณ์จับคู่กับ
last_connection เวลาประทับของการเชื่อมต่อที่สำเร็จครั้งล่าสุดกับบริการ Nest
is_online สถานะออนไลน์ สิ่งนี้ถูกกำหนดโดย Nest โดยใช้เวลา last_connection และหน้าต่างการเชื่อมต่อที่คาดหวังซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะ

คุณสมบัติ Smoke + CO

สุขภาพแบตเตอรี่

ใช้ฟิลด์ battery_health เพื่อดูสถานะแบตเตอรี่

ความคุ้มค่า ลักษณะ
ok ระดับแบตเตอรี่โอเค
replace ระดับแบตเตอรี่ต่ำควรเปลี่ยน

สัญญาณเตือน CO

ใช้ฟิลด์ co_alarm_state เพื่อดูสถานะการเตือน CO

ความคุ้มค่า ลักษณะ
ok ดำเนินการตามปกติ
warning การตรวจจับระดับ CO ที่เพิ่มขึ้น
emergency ระดับ CO สูงเกินไปผู้ใช้ควรออกจากบ้าน

เครื่องตรวจจับควัน

ใช้ฟิลด์ smoke_alarm_state เพื่อดูสถานะสัญญาณเตือนควัน

ความคุ้มค่า ลักษณะ
ok ดำเนินการตามปกติ
warning การตรวจจับระดับควันที่เพิ่มขึ้น
emergency ระดับควันสูงเกินไปผู้ใช้ควรออกจากบ้าน

ทดสอบด้วยตนเอง

ใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่าควันด้วยตนเองหรือการทดสอบ CO กำลังทำงานอยู่หรือไม่และครั้งสุดท้ายที่การทดสอบควันหรือ CO ประสบความสำเร็จ

สถานะสี UI

เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ UI ข้ามผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันเราได้จัดเตรียมฟิลด์ ui_color_state ซึ่งให้การบ่งชี้ระดับสูงของสถานะโดยรวมของ Nest Protect มาจาก is_online , battery_health , co_alarm_state และ smoke_alarm_state โดยมีเงื่อนไขรวมที่สะท้อนถึงตัวบ่งชี้สีจริงที่แสดงใน แอป Nest

ข้อความผิดพลาด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการโทรของ API หมายถึงและวิธีจัดการกับ ข้อผิดพลาด เหล่านั้นให้ดู ข้อความแสดงข้อผิดพลาด