Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

Camera API

Nest API ทำงานร่วมกับ Nest Cam ™ทุกรุ่น

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Nest Cams หลาย ๆ อันลงในกลุ่ม devices/cameras ได้ สูงสุดต่อโครงสร้าง เมื่อคุณโทรไปยังตำแหน่งข้อมูลนี้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล Nest Cam (ค่าข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ในโครงสร้าง)

ค่าทั้งหมดด้านล่างนี้อยู่ภายใต้แต่ละ devices/cameras/ device_id ในเอกสาร JSON

DEVICE_ID

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำของ Nest Cam

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /device_id
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "awJo6rH ... "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

software_version

รุ่นของซอฟต์แวร์

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /software_version
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "4.0"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

structure_id

โครงสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /structure_id
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "VqFabWH21nw ... "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

where_id

ตัวระบุที่สร้างโดย Nest ที่ไม่ซ้ำใครซึ่งแสดงถึง name ที่แสดงของอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อของ Nest Thermostats , Nest Protect and Nest Cams

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /where_id
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "d6reb_OZTM ... "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

where_name

ชื่อที่แสดงของอุปกรณ์ เชื่อมโยงกับ Nest Cam where_id สามารถเป็นชื่อห้องใดก็ได้จากรายการที่เรามีให้หรือชื่อที่กำหนดเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อของ Nest Thermostats , Nest Protect and Nest Cams

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /where_name
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "โถงทางเดิน"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v3
กล้องอ่าน + images / v4
กล้องอ่าน / เขียน / v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v4

ชื่อ

ชื่อที่แสดงของอุปกรณ์ สามารถเป็นชื่อห้องใดก็ได้จากรายการที่เรามีให้หรือชื่อที่กำหนดเอง

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /name
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "โถงทางเดิน"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

NAME_LONG

ชื่อที่แสดงแบบยาวของอุปกรณ์ รวมถึงกำหนดเอง (ป้ายกำกับ) สร้างขึ้นโดยผู้ใช้หรือผ่าน wheres

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /name_long
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "Hallway Nest Cam (ชั้นบน)"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

is_online

สถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับบริการ Nest

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /is_online
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

is_streaming

สถานะกล้องไม่ว่าจะเปิดหรือปิดการสตรีมวิดีโอหรือปิด ดู การทำงานของกล้องกับ Home / Away Assist สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /is_streaming
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

is_audio_input_enabled

สถานะไมโครโฟนของกล้องทั้งเปิดและฟังหรือปิด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าเสียงของ Nest Cam

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /is_audio_input_enabled
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

last_is_online_change

เวลาประทับที่ระบุการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของสถานะออนไลน์ในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_is_online_change
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "2016-12-29T18: 42: 00.000Z"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

is_video_history_enabled

สถานะการสมัครสมาชิก Nest Aware (การสมัครใช้งานอยู่หรือไม่)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /is_video_history_enabled
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

web_url

เว็บ URL (ลิงก์ลึก) ไปยังสตรีมวิดีโอสดที่ home.nest.com

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /web_url
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: " https://home.nest.com/cameras/ device_id ?auth= camera_token "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

APP_URL

URL ของแอป (ลิงก์ลึก) ไปยังสตรีมวิดีโอสดในแอป Nest

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /app_url
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: " nestmobile://cameras/ device_id ?auth= camera_token "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

is_public_share_enabled

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะ แชร์วิดีโอ และทำให้ทุกคนสามารถดูได้ เมื่อเปิดใช้งานการแชร์สาธารณะคุณสามารถอ่าน public_share_url

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /is_public_share_enabled
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน + images / v3-v4
กล้องอ่าน / เขียน + images / v3-v4

activity_zones

ส่งคืนอาร์เรย์ของโซนกิจกรรมที่กำหนดไว้ทั้งหมด

โซนกิจกรรม ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์การเคลื่อนไหวภายในพื้นที่ที่ผู้ใช้กำหนดของสตรีมวิดีโอ ต้องการ Nest Aware

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /activity_zones
ผลตอบแทน array
ตัวอย่าง: [ {"name" : " string1 ", "id" : " string2 "},... ]

string1 เป็นชื่อโซนไม่ว่าจะเป็นแบบที่ผู้ใช้กำหนดหรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างโซน
string2 เป็นตัวระบุที่กำหนดโดย Nest เมื่อสร้างโซนกิจกรรม
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน + images / v3-v4
กล้องอ่าน / เขียน + images / v3-v4

public_share_url

คุณสามารถเข้าถึง URL นี้เมื่อผู้ใช้ทำให้ สตรีมวิดีโอเป็นแบบสาธารณะ

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /public_share_url
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: " https://video.nest.com/live/ string1 ? string2 "

string1 เป็นชื่อสตรีมวิดีโอซึ่งผู้ใช้กำหนดเองหรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสตรีมถูกตั้งเป็นสาธารณะ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน + images / v3-v4
กล้องอ่าน / เขียน + images / v3-v4

SNAPSHOT_URL

จับภาพตามต้องการ ส่งคืน URL ของภาพที่ถ่ายจากสตรีมวิดีโอสด ต้องการให้กล้องเปิดอยู่และสตรีมมิ่งอย่างแข็งขัน

ใช้ฟิลด์นี้เพื่อรับสแนปชอตจากสตรีมวิดีโอสด

  • snapshot_url - ส่งคืน URL ของภาพที่ถ่ายจากสตรีมวิดีโอสด
  • ต้องการให้กล้องเปิดอยู่และสตรีมมิ่งอย่างแข็งขัน

คุณภาพสแนปชอตจาก API นั้นเป็นอัตราความเร็ว 1080p เท่านั้นหากคุณ:

  • กำลังดูสตรีมกล้องในแอปพลิเคชัน ( web_url )
  • กำลังดูสตรีมสาธารณะอย่างแข็งขัน ( app_url )
  • สมัครสมาชิกกับ Nest Aware

หากคุณไม่ได้ดูสตรีมอย่างแข็งขันหรือไม่มีการสมัครรับข้อมูล Nest Aware API จะไม่มีแหล่ง 1080p ที่จะดึงสแน็ปช็อตที่ความละเอียดนั้นและสร้างภาพที่มีคุณภาพต่ำกว่า นอกจากนี้แบนด์วิดท์เครือข่ายท้องถิ่นต่ำอาจทำให้ความละเอียดสแนปชอตของ API ลดลงต่ำกว่า 1080p พร้อมกับ Nest Aware

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อกำหนดแบนด์วิดท์สำหรับกล้อง Nest

การ จำกัด อัตรา ใช้กับการโทรนี้ขึ้นอยู่กับ สถานะการสมัครสมาชิก Nest Aware

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /snapshot_url
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: " string1 / device_id / string2 ?auth= camera_token "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน + images / v3-v4
กล้องอ่าน / เขียน + images / v3-v4

last_event

วัตถุนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เรียกใช้การแจ้งเตือน

บางฟิลด์และชุดการอนุญาตบางอย่างจำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Nest Aware เพื่อเข้าถึงข้อมูลเหตุการณ์ล่าสุด

ค่าทั้งหมดด้านล่างนี้อยู่ภายใต้ devices/cameras/ device_id /last_event ในเอกสาร JSON

has_sound

เหตุการณ์เสียง - ตรวจพบเสียง

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/has_sound
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

has_motion

เหตุการณ์เคลื่อนไหว - ตรวจพบการเคลื่อนไหว

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/has_motion
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

has_person

เหตุการณ์บุคคล - ตรวจพบบุคคล

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/has_person
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

เวลาเริ่มต้น

เวลาเริ่มต้นเหตุการณ์ในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/start_time
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "2016-12-29T00: 00: 00.000Z"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

END_TIME

เวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์ในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/end_time
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "2016-12-29T00: 00: 00.000Z"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

urls_expire_time

Timestamp ในรูปแบบ ISO 8601 ที่ระบุการหมดอายุของ URL ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้:

คำนวณเวลาหมดอายุเป็น: last_event/start_time + n วัน (โดยที่ n = 10 หรือ 30 วันขึ้นอยู่กับ แผนการสมัครสมาชิก Nest Aware)

ต้องการ Nest Aware

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/urls_expire_time
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "2016-12-29T00: 00: 00.000Z"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

web_url

URL เว็บ (ลิงก์ลึก) ไปยังเสียงล่าสุดหรือเหตุการณ์การเคลื่อนไหวที่ home.nest.com ใช้เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ล่าสุดและกำหนดให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ต้องการ Nest Aware หาก URL เหตุการณ์หมดอายุหรืออุปกรณ์ไม่มีการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่ค่านี้จะไม่รวมอยู่ในเพย์โหลด

ดู last_event/urls_expire_time สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาหมดอายุของ URL นี้

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/web_url
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: " https://home.nest.com/cameras/ device_id /cuepoints/ string ?auth= camera_token "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

APP_URL

ซ้อน URL ของแอพ (ลิงก์ลึก) ไปที่เสียงหรือการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย ใช้เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ล่าสุดและกำหนดให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ต้องการ Nest Aware หาก URL เหตุการณ์หมดอายุหรืออุปกรณ์ไม่มีการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่ค่านี้จะไม่รวมอยู่ในเพย์โหลด

ดู last_event/urls_expire_time สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาหมดอายุของ URL นี้

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/app_url
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: " nestmobile://cameras/ device_id /cuepoints/ string ?auth= camera_token "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน / v1-v3
กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน / v1-v3
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

IMAGE_URL

URL (ลิงก์) ไปยังไฟล์รูปภาพที่ถ่ายไว้สำหรับเหตุการณ์เสียงหรือภาพเคลื่อนไหว

ต้องการ Nest Aware ดู last_event/urls_expire_time สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาหมดอายุของ URL นี้

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/image_url
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: " https://www.dropcam.com/api/wwn.get_image/ string1 / device_id / string2 ?auth= camera_token "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

animated_image_url

URL (ลิงก์) ไปยังไฟล์ gif ที่ถ่ายไว้สำหรับเหตุการณ์เสียงหรือภาพเคลื่อนไหว

ต้องการ Nest Aware

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/animated_image_url
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: " https://www.dropcam.com/api/wwn.get_image/ string1 / device_id / string2 ?auth= camera_token "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน + images / v1-v4
กล้องอ่าน / เขียน + images / v1-v4

activity_zone_ids

ตัวระบุสำหรับโซนกิจกรรมที่ตรวจพบเหตุการณ์การเคลื่อนไหว

ต้องการ Nest Aware เมื่อใช้กับอาร์เรย์ activity_zones คุณสามารถรับชื่อโซนได้จากรหัสเหล่านี้

หาก last_event/has_motion คือ

  • true = ส่งคืนรหัสกิจกรรมโซนที่ตรวจพบเหตุการณ์การเคลื่อนไหว
  • false = ส่งคืนอาร์เรย์ว่าง
รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/ device_id /last_event/activity_zone_ids
ผลตอบแทน array
ตัวอย่าง: [ string1 , string2 ,... ]
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน กล้องอ่าน + images / v3-v4
กล้องอ่าน / เขียน + images / v3-v4