Notice: We're retiring Works with Nest. See the home page for more information.
Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ข้อมูลอ้างอิง Nest API

Nest API จำลองบ้านหรืออาคารที่มีอยู่จริงเป็นโครงสร้างโดยมี Nest Learning Thermostats, Nest Protects และ Nest Cams เป็นอุปกรณ์ในโครงสร้าง โครงสร้างนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับบ้านโดยรวม (เช่นสถานะไม่อยู่หรือ ETA หรือเวลาเร่งด่วนที่ใช้งานอยู่)

องค์ประกอบข้อมูลทั้งหมดในโครงสร้างสามารถระบุแอดเดรสได้โดย URL ของทรัพยากร (เรียกว่า "ตำแหน่งข้อมูล") ในเอกสาร JSON ที่แชร์ ตำแหน่งข้อมูลแต่ละแห่งสามารถจัดเก็บสตริงตัวเลขบูลีนออบเจ็กต์แม่ / ลูกหรืออาร์เรย์

สำรวจโมเดลข้อมูลด้วย การอ้างอิง API แบบโต้ตอบ นี้

จาก API คุณสามารถซิงค์ข้อมูลจากสถานที่ตั้งหลายระดับในโมเดลข้อมูลตัวอย่างเช่น

  • โครงสร้างทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมด
  • อุปกรณ์เดียวในโครงสร้าง
  • กลุ่มของค่าข้อมูล (อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิแวดล้อม)
  • ค่าข้อมูลเดียว (สถานะสุขภาพของแบตเตอรี่)

ผลิตภัณฑ์ของคุณควรตอบสนองต่อเหตุการณ์เช่นนี้อย่างรอบคอบ:

อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าวัตถุที่ใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นกำลังทำงานภายใต้ข้อ จำกัด ในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างเช่นเทอร์โมสตัทไม่ควรทำงานเครื่องปรับอากาศเมื่อเปิดใช้งานความร้อนฉุกเฉิน API ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งอุปกรณ์ของเราและบ้านของผู้ใช้และจะป้องกันการกระทำบางอย่างหากอาจทำให้เกิดความประหลาดใจหรืออันตราย

สิทธิ์และข้อมูลอุปกรณ์ที่แชร์

ความสามารถในการอ่านหรือเขียนไปยังตำแหน่งข้อมูลถูกควบคุมโดยสิทธิ์ กลุ่มสิทธิ์ให้สิทธิ์อ่านเขียนหรืออ่าน / เขียนค่าข้อมูลที่เลือกในอุปกรณ์และโครงสร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู ภาพรวมสิทธิ์

ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในบ้านอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้มาก ข้อมูลเซ็นเซอร์ภายในบ้านประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ส่วนตัว ความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลนั้นมีความสำคัญมากและเป็นจุดสำคัญที่ Nest เราทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ชัดเจนว่าเรามีข้อมูลประเภทใดใช้อย่างไรและสามารถควบคุมได้ที่ไหน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มุมมองของเรา เกี่ยว กับความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเมตา

ข้อมูลเมตาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่มีให้เมื่อคุณโทรไปยังปลายทางระดับรูท:

https://developer-api.nest.com/

access_token

หลังจากการอนุญาตผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณจะใช้โทเค็นการเข้าถึงเพื่อโทร API ไปยังบริการ Nest โทเค็นการเข้าถึงนี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ใช้ได้อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ของคุณโทรออกในนามของพวกเขา

รายละเอียด
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "c.FmDPkzyzaQe ... "

client_version

เวอร์ชันไคลเอ็นต์เป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่ผู้ใช้อนุญาตของไคลเอ็นต์และเชื่อมโยงกับ access_token

เมื่อคุณอัปเดตสิทธิ์สำหรับไคลเอ็นต์เวอร์ชันไคลเอ็นต์จะเพิ่มขึ้นและผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่ามีการอัปเดต ผู้ใช้ของคุณต้องยอมรับการอัปเดตไคลเอ็นต์นี้ก่อนจึงจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่อัปเดตของคุณได้

รายละเอียด
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 1, 17, 42

user_id

ID ผู้ใช้ช่วยให้คุณระบุผู้ใช้ผ่านการเรียก API ตัวระบุนี้แตกต่างกันไปสำหรับผลิตภัณฑ์ Works with Nest และชุดค่าผสมของผู้ใช้แต่ละรายการ

ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้ 1 ได้รับอนุญาต Works with Nest product A และ Works with Nest product B ดังนั้นผลิตภัณฑ์ A จะมีค่า user_id 1 ค่าสำหรับผู้ใช้ 1 และผลิตภัณฑ์ B มีค่า user_id แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ 1

รายละเอียด
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: z.1.1.7DHps ...