Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

API สัญญาณเตือนควัน + CO

Nest API ทำงานร่วมกับ Nest Protect ™ควัน + สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ทุกรุ่น

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Nest devices/smoke_co_alarms กลุ่ม devices/smoke_co_alarms ได้ สูงสุดต่อโครงสร้าง เมื่อคุณโทรไปยังตำแหน่งข้อมูลนี้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล Nest Protect (ค่าข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ในโครงสร้าง)

ค่าทั้งหมดด้านล่างนี้อยู่ภายใต้แต่ละ devices/smoke_co_alarms/ device_id ในเอกสาร JSON

DEVICE_ID

Nest Protect identifier เฉพาะ

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /device_id
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "RTMTKxsQTCxzVcsySOHPxKoF4OyCifrs"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

สถานที่เกิดเหตุ

ระบุการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค (หรือประเทศ)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /locale
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "en-GB", "en-US", "es-US", "fr-CA", "fr-CA", "nl-NL"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

software_version

รุ่นของซอฟต์แวร์

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /software_version
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "1.0.1"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

structure_id

โครงสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /structure_id
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "VqFabWH21nw ... "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

ชื่อ

ชื่อที่แสดงของอุปกรณ์ สามารถเป็นชื่อห้องใดก็ได้จากรายการที่เรามีให้หรือชื่อที่กำหนดเอง

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /name
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "โถงทางเดิน"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

NAME_LONG

ชื่อที่แสดงแบบยาวของอุปกรณ์ รวมถึงกำหนดเอง (ป้ายกำกับ) สร้างขึ้นโดยผู้ใช้หรือผ่าน wheres

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /name_long
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "ป้องกันห้องโถง (ชั้นบน)"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

last_connection

เวลาประทับของการโต้ตอบที่สำเร็จครั้งล่าสุดกับบริการ Nest ในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /last_connection
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "2016-12-31T23: 59: 59.000Z"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

is_online

สถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับบริการ Nest

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /is_online
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

battery_health

อายุแบตเตอรี่ / สุขภาพ; ประมาณการระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /battery_health
ผลตอบแทน string enum
ค่า: "ตกลง", "แทนที่"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

co_alarm_state

สถานะการเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /co_alarm_state
ผลตอบแทน string enum
ค่า: "ตกลง", "คำเตือน", "ฉุกเฉิน"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

smoke_alarm_state

สถานะสัญญาณเตือนควัน

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /smoke_alarm_state
ผลตอบแทน string enum
ค่า: "ตกลง", "คำเตือน", "ฉุกเฉิน"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

is_manual_test_active

สถานะของการทดสอบการแจ้งเตือนด้วยควันและ CO

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /is_manual_test_active
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v2-v5

last_manual_test_time

การประทับเวลาของการทดสอบควันด้วยตนเองที่ประสบความสำเร็จและการเตือน CO ในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /last_manual_test_time
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "2016-12-31T23: 59: 59.000Z"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v2-v5

ui_color_state

ระบุสถานะอุปกรณ์ตามสีใน Nest app UI เป็นเงื่อนไขรวมสำหรับแบตเตอรี่ + ควัน + สถานะ CO และสะท้อนถึงตัวบ่งชี้สีจริงที่แสดงในแอป Nest

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สีดูที่ Nest Protect lights และ Nest Protect ระดับแบตเตอรี่

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /ui_color_state
ผลตอบแทน string enum
ค่า: "สีเทา", "สีเขียว", "สีเหลือง", "สีแดง"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v1-v5

where_id

ตัวระบุที่สร้างโดย Nest ที่ไม่ซ้ำใครซึ่งแสดงถึง name ที่แสดงของอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อของ Nest Thermostats , Nest Protect and Nest Cams

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /where_id
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "d6reb_OZTM ... "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v3-v5

where_name

ชื่อที่แสดงของอุปกรณ์ เชื่อมโยงกับ Nest Protect where_id สามารถเป็นชื่อห้องใดก็ได้จากรายการที่เรามีให้หรือชื่อที่กำหนดเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อของ Nest Thermostats , Nest Protect and Nest Cams

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/smoke_co_alarms/ device_id /where_name
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "โถงทางเดิน"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน Smoke + CO read / v5