Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

API ควบคุมอุณหภูมิ

Nest API ทำงานร่วมกับ Nest Learning Thermostat ™ทุกรุ่นยกเว้น Thermostat E ที่มี Heat Link ในสหภาพยุโรป

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Nest Thermostats หลายตัวลงในกลุ่ม devices/thermostats ได้ สูงสุดต่อโครงสร้าง เมื่อคุณโทรไปยังตำแหน่งข้อมูลนี้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล Nest Thermostat (ค่าข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ในโครงสร้าง)

ค่าทั้งหมดด้านล่างนี้อยู่ภายใต้ devices/thermostats/ device_id ในเอกสาร JSON

DEVICE_ID

Nest Thermostat ตัวบ่งชี้เฉพาะ

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /device_id
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "peyiJNo0IldT2YlIVtYaGQ"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

สถานที่เกิดเหตุ

ระบุการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค (หรือประเทศ)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locale
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "en-GB", "en-US", "es-US", "fr-CA", "fr-CA", "nl-NL"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

software_version

รุ่นของซอฟต์แวร์

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /software_version
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "4.0"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

structure_id

โครงสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /structure_id
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "VqFabWH21nw ... "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

ชื่อ

ชื่อที่แสดงของอุปกรณ์ สามารถเป็นชื่อห้องใดก็ได้จากรายการที่เรามีให้หรือชื่อที่กำหนดเอง

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /name
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "โถงทางเดิน"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

NAME_LONG

ชื่อที่แสดงแบบยาวของอุปกรณ์ รวมถึงกำหนดเอง (ป้ายกำกับ) สร้างขึ้นโดยผู้ใช้หรือผ่าน wheres

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /name_long
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "Hallway Thermostat (ชั้นบน)"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

last_connection

เวลาประทับของการโต้ตอบที่สำเร็จครั้งล่าสุดกับบริการ Nest ในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /last_connection
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "2016-12-31T23: 59: 59.000Z"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

is_online

สถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับบริการ Nest

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /is_online
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

can_cool

ความสามารถของระบบในการทำให้เย็นลง (มี AC)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /can_cool
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

can_heat

ความสามารถของระบบในการให้ความร้อน

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /can_heat
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

is_using_emergency_heat

สถานะความร้อนฉุกเฉินในระบบที่มีปั๊มความร้อนสำหรับระบายความร้อน

เมื่อไฟฉุกเฉินเปิด:

  • ผู้ใช้สามารถปรับอุณหภูมิเป้าหมายบนอุปกรณ์ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้จนกว่าความร้อนฉุกเฉินจะปิด
  • hvac_mode ยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่าน API

ดู ความร้อนฉุกเฉินคืออะไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี Nest Thermostat รองรับความร้อนฉุกเฉิน

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /is_using_emergency_heat
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

has_fan

ความสามารถของระบบในการควบคุมพัดลมเป็นอิสระจากความร้อนหรือความเย็น

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /has_fan
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

fan_timer_active

บ่งชี้ว่าตัวจับเวลาพัดลมทำงานหรือไม่ ใช้กับ fan_timer_duration เพื่อเปิดพัดลมเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ที่ผู้ใช้กำหนด)

ดู การควบคุมพัดลมขั้นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้ากำหนดระยะเวลาของพัดลม

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /fan_timer_active
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

fan_timer_timeout

เวลาประทับแสดงเมื่อตัวจับเวลาพัดลมถึง 0 (เวลาหยุด) ในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /fan_timer_timeout
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "2016-12-31T23: 59: 59.000Z"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

has_leaf

แสดงเมื่อเทอร์โมสตัทตั้งเป็นอุณหภูมิประหยัดพลังงาน

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /has_leaf
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

temperature_scale

ฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส ใช้กับจอแสดงอุณหภูมิ

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /temperature_scale
ผลตอบแทน string enum
ค่า: "F", "C"
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน อ่าน:
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6
เขียน:
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v5-v6

target_temperature_f

อุณหภูมิที่ต้องการในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F) ใช้เมื่อ hvac_mode = heat หรือ cool

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_f
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 72
พิสัย 50-90
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

target_temperature_c

อุณหภูมิที่ต้องการเป็นครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C) ใช้เมื่อ hvac_mode = heat หรือ cool

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_c
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 21.5
พิสัย 9-32
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

target_temperature_high_f

อุณหภูมิเป้าหมายสูงสุดแสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F) ใช้เมื่อ hvac_mode = heat-cool (ความร้อน•โหมดเย็น)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_high_f
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 80
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

target_temperature_high_c

อุณหภูมิเป้าหมายสูงสุดแสดงในครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C) ใช้เมื่อ hvac_mode = heat-cool (ความร้อน•โหมดเย็น)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_high_c
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 24.5
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

target_temperature_low_f

อุณหภูมิเป้าหมายต่ำสุดแสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F) ใช้เมื่อ hvac_mode = heat-cool (ความร้อน•โหมดเย็น)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_low_f
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 65
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

target_temperature_low_c

อุณหภูมิเป้าหมายต่ำสุดแสดงเป็นครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C) ใช้เมื่อ hvac_mode = heat-cool (ความร้อน•โหมดเย็น)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_low_c
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 19.5
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

eco_temperature_high_f

อุณหภูมิ Eco สูงสุดแสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F) ใช้เมื่อ hvac_mode = eco

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /eco_temperature_high_f
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 80
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

eco_temperature_high_c

อุณหภูมิ Eco สูงสุดแสดงในครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C) ใช้เมื่อ hvac_mode = eco

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /eco_temperature_high_c
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 24.5
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

eco_temperature_low_f

อุณหภูมิ Eco ต่ำสุดแสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F) ใช้เมื่อ hvac_mode = eco

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /eco_temperature_low_f
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 65
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

eco_temperature_low_c

อุณหภูมิ Eco ต่ำสุดแสดงเป็นครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C) ใช้เมื่อ hvac_mode = eco

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /eco_temperature_low_c
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 19.5
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

away_temperature_high_f (เลิกใช้งาน)

อุณหภูมิสูงสุดออกไปแสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /away_temperature_high_f
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 80
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

Away_temperature_high_c (เลิกใช้แล้ว)

อุณหภูมิสูงสุดออกไปแสดงในครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /away_temperature_high_c
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 24.5
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

away_temperature_low_f (เลิกใช้งาน)

อุณหภูมิต่ำสุดห่างออกไปแสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /away_temperature_low_f
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 65
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

away_temperature_low_c (เลิกใช้แล้ว)

อุณหภูมิต่ำสุดออกไปแสดงเป็นครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /away_temperature_low_c
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 19.5
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

hvac_mode

ระบุโหมดระบบทำความร้อน / ทำความเย็นของระบบ HVAC เช่นความร้อน•เย็นสำหรับระบบที่มีความร้อนและความเย็นหรือ Eco Temperatures เพื่อการประหยัดพลังงาน

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /hvac_mode
ผลตอบแทน string enum
ค่า: "ความร้อน", "เย็น", "ความร้อน - เย็น", "eco", "ปิด"
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

ambient_temperature_f

อุณหภูมิวัดที่อุปกรณ์ทั้งองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /ambient_temperature_f
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 72
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

ambient_temperature_c

อุณหภูมิวัดที่อุปกรณ์ในครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /ambient_temperature_c
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 21.5
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v1-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอ่าน / เขียน / v1-v6

ความชื้น

ความชื้นในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ (%) วัดที่อุปกรณ์แล้วปัดเศษเป็น 5% ที่ใกล้ที่สุด

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /humidity
ผลตอบแทน number
ตัวอย่าง: 35
พิสัย 0-100
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v2-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v2-v6

hvac_state

ระบุว่าระบบ HVAC กำลังทำความร้อนทำความเย็นหรือปิดอยู่ ใช้ค่านี้เพื่อระบุสถานะกิจกรรม HVAC

เมื่อ off ระบบ HVAC จะไม่ร้อนหรือเย็นลง hvac_state ไม่ขึ้นกับการทำงานของพัดลม

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /hvac_state
ผลตอบแทน string enum
ค่า: "ความร้อน", "ความเย็น", "ปิด"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v3-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v3-v6

where_id

ตัวระบุที่สร้างโดย Nest ที่ไม่ซ้ำใครซึ่งแสดงถึง name ที่แสดงของอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อของ Nest Thermostats , Nest Protect and Nest Cams

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /where_id
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "d6reb_OZTM ... "
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v4-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v4-v6

ถูกล็อค

สถานะล็อคเทอร์โม เมื่อเป็นจริงคุณสมบัติ ล็อคอุณหภูมิ จะเปิดใช้งานและ จำกัด ช่วงอุณหภูมิไว้ที่ค่า min / max เหล่านี้: locked_temp_min_f , locked_temp_max_f , locked_temp_min_c , และ locked_temp_max_c

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /is_locked
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v5-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v5-v6

locked_temp_min_f

อุณหภูมิล็อค อุณหภูมิต่ำสุดแสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F) ใช้เมื่อ is_locked เป็น true

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locked_temp_min_f
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: 65
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v5-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v5-v6

locked_temp_max_f

อุณหภูมิล็อค อุณหภูมิสูงสุดที่แสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (1 ° F) ใช้เมื่อ is_locked เป็น true

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locked_temp_max_f
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: 80
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v5-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v5-v6

locked_temp_min_c

อุณหภูมิล็อค อุณหภูมิต่ำสุดที่แสดงในครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C) ใช้เมื่อ is_locked เป็น true

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locked_temp_min_c
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: 19.5
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v5-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v5-v6

locked_temp_max_c

อุณหภูมิล็อคเทอร์โมสแตท สูงสุดจะแสดงเป็นครึ่งองศาเซลเซียส (0.5 ° C) ใช้เมื่อ is_locked เป็น true

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locked_temp_max_c
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: 24.5
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v5-v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v5-v6

ฉลาก

ป้าย อุณหภูมิที่ กำหนดเอง ปรากฏในวงเล็บหลังชื่อตำแหน่ง

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /label
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "Upstairs", "Guest room", "Playroom"
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน อ่าน:
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6
เขียน:
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v5-v6

sunlight_correction_enabled

สถานะการเปิดใช้งาน Sunblock ใช้กับ sunlight_correction_active เมื่อ true เทคโนโลยีของซันบล็อคจะถูกเปิดใช้งานและเทอร์โมสตัทจะปรับไปที่แสงอาทิตย์โดยตรงโดยอัตโนมัติอ่านและตั้งค่าอุณหภูมิที่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู ที่ Sunblock คืออะไร

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /sunlight_correction_enabled
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

sunlight_correction_active

สถานะการใช้งานกันแดด ใช้กับ sunlight_correction_enabled เมื่อ true แสดงว่าเทอร์โมสตัทตั้งอยู่กลางแสงแดด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู ที่ Sunblock คืออะไร

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /sunlight_correction_active
ผลตอบแทน boolean
ค่า: จริง, เท็จ
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

where_name

ชื่อที่แสดงของอุปกรณ์ เชื่อมโยงกับเทอร์โมสแตท where_id สามารถเป็นชื่อห้องใดก็ได้จากรายการที่เรามีให้หรือชื่อที่กำหนดเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อของ Nest Thermostats , Nest Protect and Nest Cams

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /where_name
ผลตอบแทน string
ตัวอย่าง: "โถงทางเดิน"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

fan_timer_duration

ระบุระยะเวลา (เป็นนาที) ที่พัดลมตั้งค่าให้ทำงาน

การตั้งค่า fan_timer_active เปิดพัดลม ค่า fan_timer_timeout ระบุการประทับเวลาเมื่อ fan_timer_duration ตั้งค่าเป็นสิ้นสุด

หากต้องการเรียนรู้วิธีที่ลูกค้าตั้งเวลาพัดลมให้ดูที่ จับเวลา

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /fan_timer_duration
ผลตอบแทน int
ค่า: 15, 30, 45, 60, 120, 240, 480, 720
เข้าไป อ่านเขียน
มีจำหน่ายใน อ่าน:
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6
เขียน:
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

time_to_target

เวลาในหน่วยนาทีที่จะใช้สำหรับโครงสร้างในการเข้าถึงอุณหภูมิเป้าหมาย

ดู เวลาต่ออุณหภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /time_to_target
ผลตอบแทน string enum
ค่า: "~ 0", "<5", "~ 15", "~ 90", "120"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

time_to_target_training

เมื่ออยู่ในโหมดการฝึกอบรม Nest Thermostat เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ HVAC และค้นพบว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดในการเข้าถึงอุณหภูมิเป้าหมาย เมื่อเทอร์โมสแตทมีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินเวลาที่เหมาะสมในการเข้าถึงอุณหภูมิเป้าหมายค่านี้จะเปลี่ยนจาก training ไปเป็น ready

ดู เวลาต่ออุณหภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /time_to_target_training
ผลตอบแทน string enum
ค่า: "การฝึกอบรม", "พร้อม"
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6

previous_hvac_mode

แสดง hvac_mode เลือก hvac_mode ใช้เมื่อเปลี่ยนจาก hvac_mode = eco บนอุปกรณ์ที่มีเฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับระหว่างโหมด Eco และโหมดที่ไม่ใช่ Eco ดูที่ คู่มือควบคุมอุณหภูมิ

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /previous_hvac_mode
ผลตอบแทน string
ค่า: "ความร้อน", "เย็น", "ความร้อน - เย็น", "ปิด", ว่างเปล่า (ไม่มีค่า)
เข้าไป อ่านเท่านั้น
มีจำหน่ายใน เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / v6
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าน / เขียน / v6