Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ข้อความผิดพลาด

เงื่อนไขข้อผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการพัฒนาและสามารถอยู่ในช่วงจากความผิดพลาดแบบง่ายเช่นพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปจนถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นสถานะที่ไม่คาดคิดหรือแม้แต่การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไขภายนอก API

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการเรียก API การตอบสนองในรูปแบบนี้จะถูกส่ง:

{
 "error": "Temperature '$temp' is in wrong format",
 "type": "https://developers.nest.com/documentation/cloud/error-messages#format-error",
 "message": "Temperature '$temp' is in wrong format",
 "instance": "31441a94-ed26-11e4-90ec-1681e6b88ec1",
 "details": {
  "field_name": "$temp"
 }
}

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดมีฟิลด์ error type message และ instance วัตถุ details เป็นตัวเลือก

สนาม ลักษณะ
error รูปแบบข้อความข้อผิดพลาดสั้น ๆ
type ระบุ URL สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อผิดพลาด (หน้านี้)
message รูปแบบข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบยาวที่อาจใช้ตัวแปรเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อตัวแปรรวมอยู่ในข้อความมันจะปรากฏในวัตถุ details
instance สตริงข้อความที่มีตัวระบุข้อผิดพลาดที่ไม่ซ้ำกับการโทรแต่ละครั้ง เราอาจถามหมายเลขอินสแตนซ์ถ้าคุณรายงานปัญหากับบริการ
details ไม่จำเป็น. มีตัวแปรที่ถูกแทรกลงใน message ข้อความสามารถมีหลายตัวแปร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Nest API ดู รหัสข้อผิดพลาดและข้อความ อื่น ๆ

อุดตัน

เกินขีด จำกัด อัตรา

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 429 คำขอมากเกินไป
error อุดตัน
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#blocked
message อุดตัน

ไม่สามารถเปิดใช้งานพัดลมในระหว่างการปิดระบบควัน / ความปลอดภัยร่วม

มีการปิดระบบฉุกเฉิน การเรียก API จะไม่ได้รับการยอมรับจนกว่าการดำเนินการปกติจะได้รับการคืนค่า

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถเปิดใช้งานพัดลมในระหว่างการปิดระบบควัน / ความปลอดภัยร่วม
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#safety-shutoff-on
message ไม่สามารถเปิดใช้งานพัดลมในระหว่างการปิดระบบควัน / ความปลอดภัยร่วม

ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเยือนได้ในขณะที่ความร้อนฉุกเฉินเปิดอยู่

ผลิตภัณฑ์พยายามเปลี่ยนสถานะ Away ขณะที่ Heat Heat เปิดอยู่

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเยือนได้ในขณะที่ความร้อนฉุกเฉินเปิดอยู่
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#emergency-heat-is-on
message ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเยือนได้ในขณะที่ความร้อนฉุกเฉินเปิดอยู่

ไม่สามารถเปลี่ยนโหมด HVAC ในระหว่างการประหยัดพลังงาน

เหตุการณ์การประหยัดพลังงานที่ กำหนดโดยคู่ค้าด้านพลังงานของ Nest มีผลบังคับใช้ การเรียก API ถูกปฏิเสธจนกว่ากิจกรรมการประหยัดพลังงานจะสิ้นสุดลง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถเปลี่ยนโหมด HVAC ในระหว่างการประหยัดพลังงาน
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#energy-saving-event-on
message ไม่สามารถเปลี่ยนโหมด HVAC ในระหว่างการประหยัดพลังงาน

ไม่สามารถเปลี่ยนโหมด HVAC

โหมดเข้ากันไม่ได้กับคำขอ

ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับข้อความนี้หาก:

 • ระบบ HVAC ของ Thermostat ไม่รองรับโหมดที่ผลิตภัณฑ์ของคุณร้องขอ: heat cool heat-cool หรือความ eco
 • โหมด HVAC ถูกตั้งค่าเป็น eco และผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่า target_temperature
พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถเปลี่ยนโหมด HVAC เป็น $mode ; HVAC ไม่สามารถ $action
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#incompatible-mode
message ไม่สามารถเปลี่ยนโหมด HVAC เป็น $mode ; HVAC ไม่สามารถ $action
details $mode
$action

ไม่สามารถเปลี่ยนโหมด HVAC ในขณะที่เปิดใช้งานการล็อคตัวควบคุมอุณหภูมิ

ผู้ใช้จะต้อง ปลดล็อกเทอร์โม ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถเขียนข้อมูลได้

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถเปลี่ยนโหมด HVAC ในขณะที่เปิดใช้งานการล็อคตัวควบคุมอุณหภูมิ
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#lock-enabled
message ไม่สามารถเปลี่ยนโหมด HVAC ในขณะที่เปิดใช้งานการล็อคตัวควบคุมอุณหภูมิ

ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ C และ F พร้อมกันได้

ผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายทั้งเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ในเวลาเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ควรตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายเฉพาะที่กำหนดโดย temperature_scale (C / F)

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ C และ F พร้อมกันได้
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#multiple-value-changes
message ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ C และ F พร้อมกันได้

ไม่สามารถตั้งค่าเปิด / ปิด fan_timer_active ได้เนื่องจากโหมดเข้ากันไม่ได้

พัดลมระบบ HVAC มีส่วนร่วมอยู่แล้ว (ไม่ว่าจะด้วยตนเองโดยผู้ใช้หรือตามกำหนดเวลาหรือเนื่องจากวงจรความร้อน / ความเย็นของ HVAC)

หากคุณไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คาดว่าเป็นไปได้มากที่สุดเพราะอุปกรณ์มีพฤติกรรมในตัวที่เราไม่สามารถแทนที่ผ่าน API ได้

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถตั้งค่าเปิด / ปิด fan_timer_active เนื่องจากโหมด $mode โหมดไม่เข้ากัน
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#incompatible-fan-mode
message ไม่สามารถตั้งค่าเปิด / ปิด fan_timer_active เนื่องจากโหมด $mode โหมดไม่เข้ากัน
details $mode

ไม่สามารถตั้งค่า fan_timer_duration เป็นค่าที่เลือก

ผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่า fan_timer_duration เป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง ดู fan_timer_duration สำหรับรายการค่าที่ถูกต้อง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถตั้งค่า fan_timer_duration เป็นค่าที่เลือก ดูการอ้างอิง API สำหรับค่าที่อนุญาต
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-fan-timer-duration
message ไม่สามารถตั้งค่า fan_timer_duration เป็นค่าที่เลือก ดูการอ้างอิง API สำหรับค่าที่อนุญาต

ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิต่ำเป้าหมายสูงกว่าอุณหภูมิสูงเป้าหมาย

เทอร์โมอยู่ในโหมด heat-cool และผลิตภัณฑ์พยายามตั้งอุณหภูมิเป้าหมายต่ำ / สูงที่อยู่นอกช่วง ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่า target_temperature_low_c เป็น 25 ° C เมื่อ target_temperature_high_c คือ 24 ° C

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถตั้งค่าเป้าหมายอุณหภูมิต่ำ $lowTemp สูงกว่าเป้าหมายอุณหภูมิสูง $highTemp
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#low-high-error
message ไม่สามารถตั้งค่าเป้าหมายอุณหภูมิต่ำ $lowTemp สูงกว่าเป้าหมายอุณหภูมิสูง $highTemp
details $lowTemp
$highTemp

ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายที่ใกล้กว่า N องศา C / F

ผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายใกล้เกินไปกับอุณหภูมิสูง / ต่ำเป้าหมาย (ตัวอย่างเช่น target_temperature_high_f )

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายที่ใกล้กว่า N องศา C / F
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#range-error
message ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายได้ใกล้กว่า $min degrees $scale
details $min
$scale

ไม่สามารถตั้งค่า target_temperature ขณะที่โหมดเป็นโหมด $

เทอร์โมสตัทหรือโครงสร้างอยู่ในโหมดที่ไม่รองรับการร้องขอ API

ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถตั้งค่า target_temperature_f หรือ target_temperature_c เมื่อระบบ HVAC off หรืออยู่ในโหมด heat-cool ค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าเทอร์โมสตัท / โครงสร้างจะเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดไม่ จำกัด

ในข้อความนี้ $fieldName สามารถเป็นหนึ่งในค่าอุณหภูมิเป้าหมายและ $mode สามารถเป็นใด ๆ ของ: eco , emer_heat_enable , heat-cool , heat , heat cool , cool , off , hvac_safety_shutoff_active

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถตั้งค่า target_temperature ขณะที่โหมดเป็น $mode
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#mode-error
message ไม่สามารถตั้งค่า $fieldName ในขณะที่โหมดเป็น $mode
details $fieldName
$mode

จำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนโหมด HVAC

อุปกรณ์จะต้องได้รับการอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเพื่อตั้งค่า Eco Temperatures

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error จำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนโหมด HVAC การอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติตามปกติภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเผยแพร่
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#unsupported-firmware-version
message จำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนโหมด HVAC การอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติตามปกติภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเผยแพร่

เกิดข้อผิดพลาดขณะตรวจสอบฟิลด์ WWN

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error เกิดข้อผิดพลาดขณะตรวจสอบฟิลด์ WWN: $error
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#where-id-internal
message เกิดข้อผิดพลาดขณะตรวจสอบฟิลด์ WWN: $error
details $error

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา

เวลา ETA ที่ระบุเป็นเวลาในอดีต (ก่อนนี้) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทร ETA ให้ดูที่คู่มือ Away & ETA

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ETA เคยเป็นมาก่อน: $estimatedArrivalTime=$estimatedArrivalTime, currentTime=$currentTime
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#eta-in-the-past
message ETA เคยเป็นมาก่อน: $estimatedArrivalTime=$estimatedArrivalTime, currentTime=$currentTime
details $estimatedArrivalTime
$currentTime

ETA อยู่ไกลเกินไปในอนาคต

เวลา ETA ที่ระบุไม่สามารถมากกว่า 8 ชั่วโมงในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทร ETA ให้ดูที่คู่มือ Away & ETA

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ETA อยู่ไกลเกินไปในอนาคต
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#eta-too-far-in-the-future
message ETA อยู่ไกลเกินไปในอนาคต

ไม่ได้ตั้งค่า fan_timer_active

ไม่ได้กำหนด fan_timer_active

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่ได้ตั้งค่า fan_timer_active
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#fan-timer-active-value-missing
message ไม่ได้ตั้งค่า fan_timer_active

พระราชวังต้องห้าม

ข้อมูลรับรองที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการ Nest ไม่ถูกต้อง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 403 ถูกห้าม
error พระราชวังต้องห้าม
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#forbidden
message พระราชวังต้องห้าม

ข้อผิดพลาดภายใน

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ภายใน 500 ข้อ
error ข้อผิดพลาดภายใน
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#internal-error
message ข้อผิดพลาดภายใน

รหัสกล้องไม่ถูกต้อง

รหัส camera-id ไม่ถูกต้อง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error รหัสกล้องไม่ถูกต้อง $id
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-camera-id
message รหัสกล้องไม่ถูกต้อง: $id
details $id

ส่งเนื้อหาไม่ถูกต้อง

การโทรมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นการใช้ "ใช่" แทน "จริง" สำหรับตัวแปรบูลีน

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ส่งเนื้อหาไม่ถูกต้อง
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-content-sent
message ส่งเนื้อหาไม่ถูกต้อง

เส้นทางส่วนไม่ถูกต้อง

ส่วนของเส้นทางคำขอไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นชื่อวัตถุหรือฟิลด์อาจสะกดผิด

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error เส้นทางส่วนไม่ถูกต้อง: $requestPath
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-fragment
message เส้นทางส่วนไม่ถูกต้อง: $requestPath
details $requestPath

โหมด HVAC ไม่ถูกต้อง

ระบบ HVAC ของตัวควบคุมอุณหภูมิไม่รองรับโหมดที่ผลิตภัณฑ์ร้องขอ: heat cool หรือ heat-cool

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error โหมด HVAC ไม่ถูกต้อง: $mode
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-mode
message โหมด HVAC ไม่ถูกต้อง: $mode
details $mode

รหัสสัญญาณเตือนควัน + co ไม่ถูกต้อง

the smoke_co_alarm_id ไม่ถูกต้อง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error smoke + co alarm id ไม่ถูกต้อง $id
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-smoke-co-alarm-id
message smoke + co alarm id ไม่ถูกต้อง: $id
details $id

ID โครงสร้างไม่ถูกต้อง

structure_id _id ไม่ถูกต้อง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error โครงสร้าง id $id ไม่ถูกต้อง
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-structure-id
message id โครงสร้างไม่ถูกต้อง: $id
details $id

รหัสอุณหภูมิไม่ถูกต้อง

thermostat_id ไม่ถูกต้อง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error thermostat id $id ไม่ถูกต้อง
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-thermostat-id
message รหัสตัวควบคุมอุณหภูมิไม่ถูกต้อง: $id
details $id

ค่าไม่ถูกต้องสำหรับ Away

คุณพยายามตั้งค่าไม่ถูกต้องเป็นไม่ away

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ค่าไม่ถูกต้องสำหรับ Away
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-away-value
message ค่าไม่ถูกต้อง: $value อนุญาตเฉพาะค่า 'บ้าน' และ 'ไม่อยู่' เท่านั้น
details $value

is_streaming ไม่ใช่บูลีน

ผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่าฟิลด์ is-streaming เป็น non-boolean

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error is_streaming ไม่ใช่บูลีน
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-is-stream-format
message is_streaming ไม่ใช่บูลีน

ป้ายกำกับต้องน้อยกว่า 256 ตัวอักษร

ผลิตภัณฑ์พยายามสร้าง ฉลากควบคุมอุณหภูมิที่ มีอักขระเกิน 256 ตัว

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ป้ายกำกับต้องน้อยกว่า $max_label_length อักขระ
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#max-label-length
message ป้ายกำกับต้องน้อยกว่า $max_label_length อักขระ
details $max_label_length

กำหนดเองสูงสุดที่เกินจำนวนที่กำหนด

ผลิตภัณฑ์ที่พยายามที่จะสร้างที่กำหนดเอง wheres วัตถุเกินสูงสุด จำนวนครั้งสูงสุดที่กำหนดเอง wheres วัตถุได้รับอนุญาตเป็น 32

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error กำหนดเองสูงสุดโดยมีจำนวนเกิน $max_where_count
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#max-where-count
message กำหนดเองสูงสุดโดยมีจำนวนเกิน $max_where_count
details $max_where_count

กำหนดเองสูงสุดโดยที่ความยาวชื่อเกิน

ที่ name ยาวเกินไป เราแนะนำน้อยกว่า 30 ตัวอักษร

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error กำหนดเองสูงสุดโดยที่ความยาวชื่อเกิน $max_custom_where_name_length
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#max-where-name-length
message กำหนดเองสูงสุดโดยที่ความยาวชื่อเกิน $max_custom_where_name_length
details $max_custom_where_name_length

ไม่มีฟิลด์

การโทรขาดพารามิเตอร์ที่จำเป็น

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่มีฟิลด์: $fieldName
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#field-is-missing
message ไม่มีฟิลด์: $fieldName
details $fieldName

ไม่มีรหัสประจำตัว

รูปแบบ where_id หายไป

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่มีรหัส
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#where-id-missing
message ไม่มีรหัส

ไม่มีพัดลม HVAC

ดูเหมือนว่าระบบ HVAC จะไม่มีแฟนอิสระ

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่มีแฟน hvac
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#no-hvac-fan
message ไม่มีแฟน hvac

ไม่มีอุณหภูมิออนไลน์

ตัวควบคุมอุณหภูมิขณะนี้ออฟไลน์อยู่ หลังจากเปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วผลิตภัณฑ์ของคุณควรกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่มีอุณหภูมิออนไลน์
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#no-thermostats-online
message ไม่มีอุณหภูมิออนไลน์

ไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่

อุปกรณ์ Nest ของผู้ใช้ ไม่ได้จับคู่กับบัญชี Nest ของผู้ใช้

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#no-paired-devices
message ไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่

ไม่มี ETA ที่ถูกต้องที่จะยกเลิก

การเดินทางไม่ถูกต้องและไม่สามารถยกเลิกได้

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่มี ETA ที่ถูกต้องที่จะยกเลิก
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#no-valid-eta-to-cancel
message ไม่มี ETA ที่ถูกต้องที่จะยกเลิก

ไม่มีสิทธิ์ในการเขียนสำหรับฟิลด์

ไคลเอ็นต์ไม่มีสิทธิ์เขียนสำหรับข้อมูลนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู ภาพรวมการอนุญาต

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่มีสิทธิ์ในการเขียนสำหรับฟิลด์: $fields
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#no-write-permission
message ไม่มีสิทธิ์ในการเขียนสำหรับฟิลด์: $fields
details $fields

ไม่ใช่ประเภทคำขอที่ถูกต้อง

ประเภทคำขอไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นการเรียก POST เกิดขึ้นเมื่อต้องการ PUT

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่ใช่ประเภทคำขอที่ถูกต้อง: $requestType
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#request-type-not-allowed
message ไม่ใช่ประเภทคำขอที่ถูกต้อง: $requestType
details $requestType

ไม่พบ

การโทรพยายามอ่านเส้นทางที่ไม่มีอยู่

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 404 ไม่พบ
error ไม่พบ
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#not-found
message ไม่พบ

ไม่ได้อยู่ในโหมดไม่อยู่

โครงสร้างไม่ได้อยู่ในโหมดไม่อยู่เมื่อทำการเรียก ETA รับ สาย ETA เฉพาะเมื่อตั้งค่าโครงสร้างเป็นไม่อยู่

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่ได้อยู่ในโหมดไม่อยู่
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#not-in-away-mode
message ไม่ได้อยู่ในโหมดไม่อยู่

ไม่สามารถเขียนได้

ฟิลด์ที่คุณพยายามจะเขียนเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถเขียนได้
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#not-writable
message ไม่สามารถเขียนได้

เฉพาะที่จำเป็นต้องระบุชื่อ

เขตข้อมูลพิเศษถูกรวมอยู่ในการโทร wheres

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error เฉพาะที่จำเป็นต้องระบุชื่อ
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#extra-fields
message เฉพาะที่จำเป็นต้องระบุชื่อ

POST ไม่ใช่ประเภทคำขอที่ถูกต้อง

ประเภทคำขอไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นการเรียก POST เกิดขึ้นเมื่อต้องการ PUT

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error POST ไม่ใช่ประเภทคำขอที่ถูกต้อง
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#invalid-request-type
message POST ไม่ใช่ประเภทคำขอที่ถูกต้อง

การละเมิดสคีมา

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อทำการจับคู่อุปกรณ์

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error การละเมิดสคีมา
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#schema-violation-error
message การละเมิดสคีมา

ไม่สามารถให้บริการได้

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 503 บริการไม่พร้อมใช้งาน
error ไม่สามารถให้บริการได้
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#service-unavailable
message ไม่สามารถให้บริการได้

โครงสร้างมีอุปกรณ์ที่จับคู่สูงสุดที่อนุญาตแล้ว

โครงสร้างมี จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ที่อนุญาต แล้ว

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error โครงสร้างมีอุปกรณ์ที่จับคู่สูงสุดที่อนุญาตแล้ว
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#max-number-devices-error
message โครงสร้างมีอุปกรณ์ที่จับคู่สูงสุดที่อนุญาตแล้ว

โครงสร้างไม่ได้เป็นของผู้ใช้

structure_id _id ไม่ตรงกับบัญชีผู้ใช้ของบันทึก

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error โครงสร้างไม่ได้เป็นของผู้ใช้
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#structure-ownership-error-uri
message โครงสร้างไม่ได้เป็นของผู้ใช้

อุณหภูมิ C สูงเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค

เทอร์โมสตัทถูก ล็อค โดยผู้ใช้และผลิตภัณฑ์พยายามตั้งอุณหภูมิเป้าหมายเป็นองศาเซลเซียสสูงกว่าช่วงอุณหภูมิล็อค

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error อุณหภูมิ C $tempC สูงเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค $highLockTemp
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#high-c-value-4-lock
message อุณหภูมิ C $tempC สูงเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค $highLockTemp
details $tempC
$highLockTemp

อุณหภูมิ C ต่ำเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค

เทอร์โมสตัทถูก ล็อค โดยผู้ใช้และผลิตภัณฑ์พยายามตั้งอุณหภูมิเป้าหมายเป็นองศาเซลเซียสต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิล็อค

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error อุณหภูมิ C $tempC ต่ำเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค $lowLockTemp
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#low-c-value-4-lock
message อุณหภูมิ C $tempC ต่ำเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค $lowLockTemp
details $tempC
$lowLockTemp

ค่าอุณหภูมิ C สูงเกินไป

ผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายที่สูงเกินไปสำหรับอุณหภูมิเซลเซียส สำหรับช่วงอุณหภูมิที่อนุญาตในเซลเซียสให้ดูที่ target_temperature_c

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ค่าอุณหภูมิ C สูงเกินไป: $tempC
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#high-c-value
message ค่าอุณหภูมิ C สูงเกินไป: $tempC
details $tempC

ค่าอุณหภูมิ C ต่ำเกินไป

ผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายที่ต่ำเกินไปสำหรับอุณหภูมิเซลเซียส สำหรับช่วงอุณหภูมิที่อนุญาตในเซลเซียสให้ดูที่ target_temperature_c

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ค่าอุณหภูมิ C ต่ำเกินไป: $tempC
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#low-c-value
message ค่าอุณหภูมิ C ต่ำเกินไป: $tempC
details $tempC

อุณหภูมิ F สูงเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค

เทอร์โมได้รับการ ล็อค โดยผู้ใช้สินค้าและพยายามที่จะตั้งอุณหภูมิเป้าหมายฟาเรนไฮต์สูงกว่าช่วงอุณหภูมิล็อค

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error อุณหภูมิ F $tempF สูงเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค $highLockTemp
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#high-f-value-4-lock
message อุณหภูมิ F $tempF สูงเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค $highLockTemp
details $tempF
$highLockTemp

อุณหภูมิ F ต่ำเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค

เทอร์โมได้รับการ ล็อค โดยผู้ใช้สินค้าและพยายามที่จะตั้งอุณหภูมิเป้าหมายฟาเรนไฮต์ต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิล็อค

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error อุณหภูมิ F $tempF ต่ำเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค $lowLockTemp
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#low-f-value-4-lock
message อุณหภูมิ F $tempF ต่ำเกินไปสำหรับอุณหภูมิล็อค $lowLockTemp
details $tempF
$lowLockTemp

ค่าอุณหภูมิ F สูงเกินไป

ผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายที่สูงเกินไปสำหรับอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ สำหรับช่วงอุณหภูมิที่อนุญาตในฟาเรนไฮต์โปรดดู target_temperature_f

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ค่าอุณหภูมิ F สูงเกินไป: $tempF
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#high-f-value
message ค่าอุณหภูมิ F สูงเกินไป: $tempF
details $tempF

ค่าอุณหภูมิ F ต่ำเกินไป

ผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายที่ต่ำเกินไปสำหรับอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ สำหรับช่วงอุณหภูมิที่อนุญาตในฟาเรนไฮต์โปรดดู target_temperature_f

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ค่าอุณหภูมิ F ต่ำเกินไป: $tempF
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#low-f-value
message ค่าอุณหภูมิ F ต่ำเกินไป: $tempF
details $tempF

อุณหภูมิผิดรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์พยายามกำหนดอุณหภูมิเป้าหมายโดยใช้รูปแบบตัวเลขที่ไม่ถูกต้องสำหรับ temperature_scale เลือก อุณหภูมิเซลเซียสควรเป็นจำนวนเต็มเพิ่มขึ้น 0.5 องศา (21.5) และอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ควรเป็นจำนวนเต็มทั้งหมด (72)

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error อุณหภูมิ $temp อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#format-error
message อุณหภูมิ $temp อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง
details $temp

ไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ในการอัพเดท

ผลิตภัณฑ์พยายามเขียนลงในฟิลด์อ่านอย่างเดียว

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ในการอัปเดต: $fieldNames
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#read-only-field-error
message ไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ในการอัปเดต: $fieldNames
details $fieldNames

ฟิลด์ควรใช้รูปแบบ ISO 8601

ฟิลด์ไม่อยู่ในรูปแบบ ISO 8601

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ฟิลด์ควรใช้รูปแบบ ISO 8601: $fieldNames
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#time-format-error
message ฟิลด์ควรใช้รูปแบบ ISO 8601: $fieldNames
details $fieldNames

เทอร์โมไม่ได้ออนไลน์

ตัวควบคุมอุณหภูมิขณะนี้ออฟไลน์อยู่ หลังจากเปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วผลิตภัณฑ์ของคุณควรได้รับการเข้าถึง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error เทอร์โมไม่ได้ออนไลน์
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#not-online
message เทอร์โมไม่ได้ออนไลน์

ทริปนี้ถูกแทนที่ด้วยตนเอง

ผู้ใช้ลบล้างการเดินทางด้วยตนเอง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ทริปนี้ถูกแทนที่ด้วยตนเอง
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#trip-manually-overidden
message ทริปนี้ถูกแทนที่ด้วยตนเอง

ไม่สามารถสร้างที่ ID

วัตถุ wheres หายไป ไม่มีการ where_id ค่า where_id

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่สามารถสร้างที่ ID
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#wheres-missing
message ไม่สามารถสร้างที่ ID

ไม่มีสิทธิ

การอนุมัติล้มเหลว

เงื่อนไขสองข้ออาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:

 • การเปลี่ยนเส้นทางที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นเมื่อการใช้งาน HTTP ที่กำหนดไม่ส่งต่อส่วนหัวการอนุญาตไปยัง URI ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู วิธีจัดการกับการเปลี่ยนเส้นทาง

 • สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อพยายามเข้าถึงจุดสิ้นสุดของ API ตัวอย่างเช่นพยายามอ่านจุดสิ้นสุดของเทอร์โมสแตทเมื่อเลือกเฉพาะสิทธิ์กล้องสำหรับไคลเอ็นต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู วิธีเลือกสิทธิ์

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 401 ไม่ได้รับอนุญาต
error ไม่มีสิทธิ
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#auth-error
message ไม่มีสิทธิ

ไม่ทราบ

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ไม่ทราบ
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#unknown
message ไม่ทราบ

ผู้ขาย / ประเภทอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

ไม่รู้จักผู้ขาย / อุปกรณ์ระหว่างการจับคู่อุปกรณ์

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ผู้ขาย / ประเภทอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#unknown-vendor-device-type-error
message ผู้ขาย / ประเภทอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

ค่าของ $ fieldName เป็นประเภทที่ไม่ถูกต้อง

ส่งข้อมูลผิดประเภทแล้ว ตัวอย่างเช่นการส่งสตริงเมื่อคาดว่าจะบูลีน

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ค่าของ $fieldName เป็นประเภทที่ไม่ถูกต้อง
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#wrong-data-type
message ค่าของ $fieldName เป็นประเภทที่ไม่ถูกต้อง
details $fieldName

ที่มีชื่ออยู่แล้ว

where_name ผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่าอยู่แล้ว ลองอีกครั้งด้วยชื่อใหม่

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ที่ชื่อ $name มีอยู่แล้ว
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#where-name-exists
message ที่ชื่อ $name มีอยู่แล้ว
details $name

ที่ไม่ได้ระบุชื่อ

where_name หายไปจากการโทร

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error ที่ไม่ได้ระบุชื่อ
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#where-name-missing
message ที่ไม่ได้ระบุชื่อ

โดยที่ชื่อมีความยาวเป็นศูนย์

name ไม่ได้กำหนดไว้ (มีอักขระเป็นศูนย์)

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error โดยที่ชื่อมีความยาวเป็นศูนย์
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#zero-length-where-name
message โดยที่ชื่อมีความยาวเป็นศูนย์

โดยที่ name ต้องเป็นสตริง

มีการส่งชนิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับ where_name ตัวอย่างเช่นจำนวนเมื่อคาดว่าสตริง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error โดยที่ name ต้องเป็นสตริง
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#where-name-wrong-format
message โดยที่ name ต้องเป็นสตริง

where_id ไม่มีอยู่

where_id ไม่ถูกต้อง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error where_id ไม่มีอยู่
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#where-id-invalid
message where_id ไม่มีอยู่
details $where_id

where_id ต้องเป็นสตริง

รูปแบบ where_id ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นส่งตัวเลขแทนสตริง

พารามิเตอร์
รหัสสถานะ HTTP: 400 คำขอไม่ถูกต้อง
error where_id ต้องเป็นสตริง
type https://developers.nest.com/reference/error-messages#where-id-wrong-format
message where_id ต้องเป็นสตริง

รหัสข้อผิดพลาดและข้อความอื่น ๆ

รหัสข้อผิดพลาดของอุปกรณ์

สำหรับรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะและข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Nest API ดูต่อไปนี้:

รหัสข้อผิดพลาด REST

เมื่อคุณทำการเรียก REST API รหัสสถานะ HTTP ทั่วไปจะถูกส่งกลับ

ข้อความ จำกัด อัตรา REST

เมื่อใช้ REST และคุณส่งสายมากเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ คุณอาจได้รับรหัสสถานะการตอบกลับ HTTP ที่ 429 คำขอมากเกินไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ การ จำกัด อัตราข้อมูล