הרשאות זמינות

הטבלאות הבאות מתארות את הגישה הזמינה בזמן השימוש בגרסת ההרשאה האחרונה. עיינו בחומר העזר של ה-API לקבלת מידע מפורט על הרשאות וזמינות של שדות.

הסוגים השונים של ההרשאות הן:

 • קריאה - הצגת הגדרות במכשיר.
 • כתיבה – שינוי הגדרות במכשיר.
 • קריאה/כתיבה - גם הגדרות של תצוגה וגם שינויים במכשיר.
 • תמונות שנקראו (מצלמה בלבד) – הצגת הגדרות המצלמה, הצגת תמונות או סרטונים כשיש צליל או תנועה, ושיתוף זרם הסרטונים אם הוא ציבורי.
 • קריאה/כתיבה של תמונות (מצלמה בלבד) - הצגה והגדרה של הגדרות המצלמה, הפעלה או כיבוי, הצגה של תמונות או סרטונים כאשר יש צליל או תנועה, ושיתוף של זרם הסרטון אם הוא ציבורי.

תרמוסטט

הרשאות
Thermostat read מעניק הרשאת קריאה לכל ערכי התרמוסטט
Thermostat read/write מעניק הרשאת קריאה לכל ערכי התרמוסטט
מעניק הרשאת כתיבה לערכי התרמוסטט הבאים:
מעניק הרשאת קריאה לכל הערכים של נתוני מבנה
Energy read הרשאת קריאה לזמני ההתחלה והסיום של שעות עומס ב-Energy

מצלמה

הרשאה
Camera read מעניק הרשאת קריאה לכל ערכי הנתונים של המצלמה, למעט:
Camera read/write מעניק הרשאת קריאה זהה לזו של המצלמה
מעניק הרשאת כתיבה לis_streaming
Camera + Images read מעניק הרשאת קריאה לכל ערכי הנתונים של המצלמה
Camera + Images read/write מעניק הרשאת קריאה לכל ערכי הנתונים של המצלמה
מעניק הרשאת כתיבה ל-is_streaming

התראת עשן ופחמן חד-חמצני

הרשאה
Smoke+CO Alarm read מעניק הרשאת קריאה לכל ערכי נתוני ההתראה של Smoke+CO
מעניק הרשאת קריאה לערכים של נתוני המבנה הבאים:
 • מצב 'לא בבית'
 • שם המבנה, קוד המדינה ואזור הזמן
 • רשימה של כל המכשירים במבנה

אבטחה

הרשאה
Security State read מעניק הרשאת קריאה למצב האבטחה של המבנה

הרשאות אחרות

הרשאה
Away read מעניק הרשאת קריאה לערכים הבאים של נתוני מבנה:
 • מצב 'לא בבית'
 • שם המבנה, קוד המדינה ואזור הזמן
 • רשימה של כל המכשירים במבנה
Away read/write מעניק הרשאת קריאה זהה לזו של 'לא בבית'.
מעניק הרשאת כתיבה למצב 'לא בבית'
ETA read מעניק הרשאת קריאה ל- eta_begin
ETA write הרשאת כתיבה ל- eta
מעניקה הרשאת קריאה לערכי נתוני המבנה הבאים:
 • זמן הגעה משוער
 • מצב 'לא בבית'
 • שם המבנה, קוד המדינה ואזור הזמן
 • רשימה של כל המכשירים במבנה
Structure read/write מעניק הרשאת קריאה/כתיבה במבנה name
Postal code read מעניק הרשאת קריאה למיקוד של המבנה