Notice: We're retiring Works with Nest. See the home page for more information.
Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Dostępne uprawnienia

W poniższych tabelach opisano dostęp dostępny podczas korzystania z najnowszej wersji uprawnień. Zobacz dokumentację API, aby uzyskać szczegółowe informacje o uprawnieniach i dostępności pól.

Różne typy uprawnień to:

 • Odczyt - przeglądanie ustawień urządzenia.
 • Napisz - zmień ustawienia w urządzeniu.
 • Odczyt / zapis - umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień urządzenia.
 • Odczyt obrazów (tylko kamera) - wyświetlaj ustawienia aparatu, wyświetlaj obrazy lub wideo, gdy słychać dźwięk lub ruch, i udostępniaj strumień wideo, jeśli jest publiczny.
 • Odczyt / zapis obrazów (tylko kamera) - wyświetlaj i konfiguruj ustawienia aparatu, włączaj lub wyłączaj, wyświetlaj obrazy lub wideo, gdy słychać dźwięk lub ruch, a także udostępniaj strumień wideo, jeśli jest publiczny.

Termostat

Uprawnienia
Thermostat read Przyznaje uprawnienia do odczytu wszystkich wartości termostatu
Thermostat read/write Przyznaje uprawnienia do odczytu wszystkich wartości termostatu
Przyznaje uprawnienia do zapisu następujących wartości termostatu:
Przyznaje uprawnienia do odczytu wszystkich wartości danych Structure
Energy read Przyznaje uprawnienia do odczytu godzinom rozpoczęcia i zakończenia godzin szczytu energetycznego

Aparat fotograficzny

Pozwolenie
Camera read Przyznaje uprawnienia do odczytu wszystkich wartości danych aparatu, z wyjątkiem:
Camera read/write Przyznaje takie same uprawnienia do odczytu, jak do odczytu z aparatu
is_streaming uprawnienie do zapisu dla is_streaming
Camera + Images read Przyznaje uprawnienia do odczytu wszystkich wartości danych kamery
Camera + Images read/write Przyznaje uprawnienia do odczytu wszystkich wartości danych kamery
is_streaming uprawnienie do zapisu dla is_streaming

Alarm dymu i tlenku węgla

Pozwolenie
Smoke+CO Alarm read Przyznaje uprawnienia do odczytu wszystkich wartości danych alarmu dymu i CO
Przyznaje uprawnienia do odczytu następujących wartości danych struktury:
 • Stan poza domem
 • Nazwa struktury, kod kraju i strefa czasowa
 • Lista wszystkich urządzeń w strukturze

Bezpieczeństwo

Pozwolenie
Security State read Przyznaje uprawnienia do odczytu dla stanu zabezpieczeń struktury

Inne uprawnienia

Pozwolenie
Away read Przyznaje uprawnienia do odczytu następujących wartości danych struktury:
 • Stan poza domem
 • Nazwa struktury, kod kraju i strefa czasowa
 • Lista wszystkich urządzeń w strukturze
Away read/write Przyznaje takie same uprawnienia do odczytu, jak w przypadku odczytu poza domem
Przyznaje uprawnienia do zapisu stanowi Away
ETA read eta_begin uprawnienia do odczytu dla eta_begin
ETA write Udziela pozwolenia na pisanie firmie eta
Przyznaje uprawnienia do odczytu następujących wartości danych struktury:
 • ETA
 • Stan poza domem
 • Nazwa struktury, kod kraju i strefa czasowa
 • Lista wszystkich urządzeń w strukturze
Structure read/write Przyznaje uprawnienia do odczytu / zapisu do name struktury
Postal code read Przyznaje uprawnienia do odczytu kodu pocztowego Struktury