สิทธิ์ที่ใช้ได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายการเข้าถึงที่คุณใช้เมื่อคุณใช้สิทธิ์เวอร์ชันล่าสุด ดูข้อมูลอ้างอิง API เพื่อดูข้อมูลสิทธิ์โดยละเอียดและความพร้อมใช้งานของช่อง

ประเภทสิทธิ์ต่างๆ ได้แก่

 • อ่าน - ดูการตั้งค่าในอุปกรณ์
 • เขียน - เปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์
 • อ่าน/เขียน - ทั้งดูและเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์
 • การอ่านรูปภาพ (กล้องเท่านั้น) - ดูการตั้งค่าของกล้อง แสดงรูปภาพหรือวิดีโอเมื่อมีเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว และแชร์สตรีมวิดีโอของคุณหากวิดีโอเป็นแบบสาธารณะ
 • อ่าน/เขียนรูปภาพ (กล้องเท่านั้น) - ดูและกําหนดการตั้งค่ากล้อง เปิดหรือปิดกล้อง แสดงรูปภาพหรือวิดีโอเมื่อมีเสียงหรือการเคลื่อนไหว และแชร์สตรีมวิดีโอของคุณหากเป็นแบบสาธารณะ

ตัวคุมอุณหภูมิ

สิทธิ์
Thermostat read มอบสิทธิ์การอ่านค่าตัวควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด
Thermostat read/write มอบสิทธิ์การอ่านค่าตัวควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด
ให้สิทธิ์การเขียนในค่าตัวควบคุมอุณหภูมิต่อไปนี้
ให้สิทธิ์อ่านค่าข้อมูลโครงสร้างทั้งหมด
Energy read มอบสิทธิ์การอ่านเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรม Energy Rush Hour

กล้อง

สิทธิ์
Camera read มอบสิทธิ์การอ่านค่าข้อมูลทั้งหมดของกล้อง ยกเว้น
Camera read/write มอบสิทธิ์การอ่านเดียวกันกับการอ่านกล้อง
ให้สิทธิ์การเขียนแก่ is_streaming
Camera + Images read มอบสิทธิ์การอ่านค่าข้อมูลกล้องทั้งหมด
Camera + Images read/write มอบสิทธิ์การอ่านค่าข้อมูลกล้องทั้งหมด
ให้สิทธิ์การเขียนแก่ is_streaming

สัญญาณเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์

สิทธิ์
Smoke+CO Alarm read มอบสิทธิ์การอ่านค่าข้อมูลสัญญาณเตือน Smoke+CO ทั้งหมด
มอบสิทธิ์การอ่านค่าข้อมูลโครงสร้างต่อไปนี้
 • สถานะไม่อยู่
 • ชื่อโครงสร้าง รหัสประเทศ และเขตเวลา
 • รายการอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงสร้าง

ความปลอดภัย

สิทธิ์
Security State read มอบสิทธิ์การอ่านสถานะความปลอดภัยของโครงสร้าง

สิทธิ์อื่นๆ

สิทธิ์
Away read มอบสิทธิ์การอ่านค่าข้อมูลโครงสร้างต่อไปนี้
 • สถานะไม่อยู่
 • ชื่อโครงสร้าง รหัสประเทศ และเขตเวลา
 • รายการอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงสร้าง
Away read/write มอบสิทธิ์การอ่านเดียวกันกับสถานะ "ไม่อยู่บ้าน"
ให้สิทธิ์การเขียนแก่สถานะ "ไม่อยู่บ้าน"
ETA read มอบสิทธิ์การอ่านให้ eta_begin
ETA write ให้สิทธิ์การเขียนแก่ eta
มอบสิทธิ์การอ่านค่าข้อมูลโครงสร้างต่อไปนี้
 • ETA
 • สถานะไม่อยู่
 • ชื่อโครงสร้าง รหัสประเทศ และเขตเวลา
 • รายการอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงสร้าง
Structure read/write ให้สิทธิ์อ่าน/เขียนในโครงสร้าง name
Postal code read มอบสิทธิ์การอ่านรหัสไปรษณีย์ของโครงสร้าง